Affiches

Affiches voor de Nijmeegse theatersportgroep Binnenste-Buiten
Uitgaande van een bepaalde constante zodat ze herkenbaar blijven, maar tegelijkertijd per affiche variëren zodat mensen zich wel realiseren dat het om verschillende wedstrijden gaat.

Formaat: A4 / A3