Jaarverslag

Dit jaarverslag voor Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V
heb ik her-ontworpen, in opdracht voor het vak typografie.